Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Justificarea necesitatii implementarii proiectului

Necesitatea proiectului pentru atingerea obiectivelor Contextul creşterii competitivităţii cercetării ştiinţifice în domeniul patologiei maligne, impune dotări şi echipamente de varf ale tehnologiei moderne, capabile să sprijine specialiştii Facultatii de Medicina – Disciplina de Anatomie Patologica şi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa în dezvoltarea direcţiilor de cercetare. Valoarea sa adăugată din punct de vedere stiintific si economic Avansarea cunoştinţelor în biologia cancerului şi noile descoperiri care au emers din genomica bolii canceroase sunt translatate în beneficii clinice reale pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer. Acest lucru a devenit posibil numai prin investiţiile pe termen lung în cercetarea fundamentală a cancerului. Recentele descoperiri din domeniu au transformat practica anatomiei patologice în activitate de cercetare multidisciplinară, departamentele confruntându-se cu necesitatea din ce în ce mai crescută de genotipare a tumorilor şi stabilirea relaţiei existente între tipul de mutaţie al unei gene ţinte şi răspunsul la terapie. Astfel majoritatea departamentelor de patologie din UE au fost nevoite să se transforme în adevărate „departamente multidisciplinare pentru caracterizare tumorală”. Protocoalele de diagnostic şi schemele de investigare ce cuprind markeri imunohistochimici şi genetici sunt tot mai mult studiate şi se impun ca tehnici diagnostice de rutină în ţările UE şi la noi în ţară. Există o tendinţa de convergenţă metodologică a protocoalelor de diagnostic în ţările UE la care este necesar să ne raliem. Această tendinţă se datorează utilizării unui sistem de management al calităţii justificate de necesitatea asigurării unei perfecte concordanţe.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2023 Universitatea OVIDIUS - Constanta