Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

CEDMOG

CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC SI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA 

CEDMOG o infrastructură de CDI a Universitatii „OVIDIUS” Constanţa, este un centru de cercetare multidisciplinară axat pe studiul patologiei tumorale înființat în 2015 ca rezultat al unui Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, nr. 627 / 11.03.2014; ID: 1844; SMIS – CSNR:  48750, în cadrul competiției POS-CCE, Axa Prioritară II, Operaţiunea 2.2.1 – 2013-1.

Infrastructura şi dotarea din cadrul CEDMOG, cu echipamente ultramoderne, de ultimă generaţie ce este disponibilă și pe platforma ERRIS (https://erris.gov.ro/CEDMOG), permit abordarea unor tematici de noutate absolută, ceea ce face posibilă cercetarea la cele mai înalte standarde, în acord cu tendinţele pe plan european.

Această infrastuctură de cercetare-dezvoltare, facilitează dezvoltarea proiectelor de cercetare în care este implicată Școala doctorală de Medicină a Universităţii „Ovidius” – și accesul doctoranzilor la echipamente de înaltă tehnologie şi totodată dezvoltarea domeniilor noi, de vârf, în cercetarea ştiinţifică, inclusiv inter- şi trans-disciplinare, în care există resursele umane şi materiale necesare atingerii unei mase critice, ca o premisă a atingerii excelenţei, transferând metodele de avangardă din domeniul cercetării în domeniul practic al diagnosticului histopatologic.

În prezent, proiectul se află în faza de monitorizare post-implementare.

Locația

B-dul Tomis nr. 145, CONSTANTA, județul CONSTANTA, Romania

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2024 Universitatea OVIDIUS - Constanta