Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

CONSTRUIRE CENTRU CEDMOG

Activitate Achizitie servicii consultanta în sprijinul realizarii investitiei, contractare si derulare contracte Executant 3C Total Consult SRL - consultanta tehnico-financiara Quality Projects and Advice Company S.R.L. - consultanta juridica Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Achiziţie servicii de proiectare, servicii elaborare documentaţii aferente proiectului de construire a Centrului CEDMOG, si asistenta pe santier din partea proiectantului la executia lucrarilor, inclusiv contractare Executant Frisarom Engineering S.A. Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Realizare proiect tehnic, obţinere autorizaţie de construire, avize şi acorduri, inclusiv a celui de protecţia mediului Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Achizitie servicii de supervizare prin diriginti lucrari constructii si instalatii aferente, inclusiv contractare Executant Cinemax S.R.L. Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Achiziție execuție lucrări constructie si instalatii aferente Centru CEDMOG, inclusiv contractare Executant General Service Grup 98 S.R.L. Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Lucrări de construire a noului Centru CEDMOG, pe faze determinante, receptii partiale si receptie la terminarea lucrarilor Stadiu implementare Finalizat la data de 02 octombrie 2015 ........................................................................................................................................................................................................

DOTARE CENTRU CEDMOG

Activitate Elaborare documentatii de atribuire contracte achizitie echipamente de C-D, inclusiv hardware, software pentru C-D, aparatură auxiliară aferentă si mobilier de C-D Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Organizare si derulare proceduri de atribuire contracte de achizitie Stadiu implementare Finalizat www.e-licitatie.ro ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Livrare, instalare si punere in functiune dotari de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aferente Centrului CEDMOG Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate Achiziţionare și instalare active fixe necorporale Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate MANAGEMENT PROIECT Stadiu implementare Pe toata durata proiectului ........................................................................................................................................................................................................ Activitate INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL Executant Epifit Impex S.R.L. Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................ Activitate AUDIT FINANCIAR Executant Promar Audit S.R.L. Stadiu implementare Finalizat ........................................................................................................................................................................................................
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2024 Universitatea OVIDIUS - Constanta