Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

CONSTRUIRE CENTRU CEDMOG

Activitate
Achizitie servicii consultanta în sprijinul realizarii investitiei, contractare si derulare contracte

Executant
3C Total Consult SRL - consultanta tehnico-financiara
Quality Projects and Advice Company S.R.L. - consultanta juridica

Stadiu implementare
Finalizat
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Achiziţie servicii de proiectare, servicii elaborare documentaţii aferente proiectului de construire a Centrului CEDMOG, si asistenta pe santier din partea proiectantului la executia lucrarilor, inclusiv contractare

Executant
Frisarom Engineering S.A.

Stadiu implementare
Finalizat
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Realizare proiect tehnic, obţinere autorizaţie de construire, avize şi acorduri, inclusiv a celui de protecţia mediului

Finalizat
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Achizitie servicii de supervizare prin diriginti lucrari constructii si instalatii aferente, inclusiv contractare

Executant
Cinemax S.R.L.

Stadiu implementare
Finalizat

........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Achiziție execuție lucrări constructie si instalatii aferente Centru CEDMOG, inclusiv contractare

Executant
General Service Grup 98 S.R.L.

Stadiu implementare
Finalizat

........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Lucrări de construire a noului Centru CEDMOG, pe faze determinante, receptii partiale si receptie la terminarea lucrarilor

Stadiu implementare
Finalizat la data de 02 octombrie 2015
........................................................................................................................................................................................................

DOTARE CENTRU CEDMOG

Activitate
Elaborare documentatii de atribuire contracte achizitie echipamente de C-D, inclusiv hardware, software pentru C-D, aparatură auxiliară aferentă si mobilier de C-D

Stadiu implementare
Finalizat
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Organizare si derulare proceduri de atribuire contracte de achizitie

Stadiu implementare
Finalizat www.e-licitatie.ro
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Livrare, instalare si punere in functiune dotari de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aferente Centrului CEDMOG

Stadiu implementare
Finalizat
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
Achiziţionare și instalare active fixe necorporale

Stadiu implementare
Finalizat
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
MANAGEMENT PROIECT

Stadiu implementare
Pe toata durata proiectului
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL

Executant
Epifit Impex S.R.L.

Stadiu implementare
Finalizat
........................................................................................................................................................................................................

Activitate
AUDIT FINANCIAR

Executant
Promar Audit S.R.L.

Stadiu implementare
Finalizat
........................................................................................................................................................................................................
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 Universitatea OVIDIUS - Constanta