Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Platforma de Biologie moleculară

Laboratoare:

 • Laboratorul de Genetica Moleculara
 • Banca de Tesuturi si Tumori

Activități: Extractia acizilor nucleici și evaluarea calitativă/cantitativă

 • Amplificarea secventelor de ADN
 • Tehnici cantitative / semicantitative de analiză a acizilor nucleici prin Real-time PCR
 • Evaluarea stării de metilare si a pierderii stării de heterozigotie (LOH)
 • Analiza moleculară a expresiei genice prin tehnici de reverse-transcriere
 • Evaluarea expresiei genice prin tehnici de Microarray
 • Analiza mutatiilor genice / polimorfismelor prin:
 1. tehnici care utilizează enzime de restrictie – tehnica PCR-RFLP (Polimerase Chain reaction – Restriction Fragments Lenght Polymorphisme)
 2. tehnica SSCP (Single Strand Confirmation Polymorphisme)
 3. tehnica ARMS – PCR (Amplification-refractory mutation system – PCR)
 4. tehnica MLPA (Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification)
 5. secventiere ADN prin metode SANGER
 6. tehnici NGS (Next Generation Sequencing)
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2024 Universitatea OVIDIUS - Constanta