Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Informatii generale proiect

CEDMOG – ID 1844 / cod SMIS-CSNR 48750:
CENTRU DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC SI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA – CEDMOG

Tipul contractului – POS-CCE, Axa Prioritara II, Operatiunea 2.2.1 – 2013-1 (etapa nr. 3) “Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructure (laboratoare, centre de cercetare)”

Beneficiar – Universitatea OVIDIUS din Constanta

Director de proiect – Prof.Univ.Dr. Mariana Aschie

Acronim: CEDMOG
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice",

AXA PRIORITARA 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE,

Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).

Localizare: B-dul Tomis nr. 145, Cod Postal 900591, municipiul Constanta, judetul Constanta

Echipa de implementare:
Director de Proiect: Prof.Dr. Mariana Aschie
Manager de Proiect: S.L. Dr. Ionut Poinareanu
Responsabil Tehnico-Stiintific Echipamente CD: CS II Dr. Georgeta Camelia Cozaru
Responsabil Financiar: Ec. Maria Atanasie
Responsabil Achizitii Publice: Ing. Laurentiu Sarbu

Parcurs proiect: elaborat 2013, propus spre finantare 2013, implementare 2014-2015
Durata proiectului: 22 luni (martie 2014 – decembrie 2015)
Contract de finantare: 627/ 11.03.2014
Valoarea eligibila nerambursabila acordata prin FEDR: 12.789.000 lei
Valoarea eligibila nerambursabila acordata din bugetul national: 2.211.000 lei
Co-finantarea eligibila a Beneficiarului: 1.872.871 lei
TVA aferenta cheltuielilor eligibile: 3.906.491 lei
Valoarea totala a proiectului: 20.779.362 lei


inapoi
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 Universitatea OVIDIUS - Constanta