Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Obiective specifice ale proiectului

• realizarea unui Centru de referinta in Regiunea SE si Romania în studiul patologiei maligne, pentru dezvoltarea şi modernizarea metodelor de investigare a tumorilor maligne

• cresterea calitatii si competitivitatii cercetarii prin dotarea Centrului CEDMOG cu echipamente moderne de cercetare, competitive pe plan european care vor permite aplicarea alături de metodele histopatologice şi imunohistochimice a tehnicilor de hibridizare genomică comparativă tip array, stabilirea profilului de expresie genică a tumorilor maligne prin microarray ADNc, secvenţiere genomică next generation, determinarea ultrastructurii 3D a tumorilor maligne, de ultimă generaţie, cu ajutorul carora vor fi promovate noi directii de cercetare bio-medicală;

• asigurarea unui mediu de cercetare şi educaţie de un înalt nivel tehnico-ştiinţific al Facultății de Medicină din cadrul Universității OVIDIUS din Constanța, ce va permite accesul medicilor cercetatori, studentilor, masteranzilor, doctoranzilor ale căror studii și cercetări vor conduce la rezolvarea variatelor probleme in domeniul patologiei maligne;

• promovarea tehnologiilor de vârf în cercetarea fundamentală şi aplicativă în patologia tumorala maligna, cercetare menită să contribuie la creșterea calității actului medical si a eficienței sociale prin abordarea modernă a cercetarii in probleme de sănătate a populației;

• creşterea nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional în scopul integrării noului Centru de cercetare al învățământului superior românesc in Aria Europeana de Cercetare prin intarirea relatiilor de colaborare existente cu laboratoarele și secțiile clinice publice și private pentru stabilirea de noi proiecte comune de cercetare, și participare activă în Programul de Cercetare al Uniunii Europene Orizont 2020, dezvoltarea de parteneriate public-private, potențial generatoare de poli de excelență în domeniul cercetării biomedicale.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 Universitatea OVIDIUS - Constanta