Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proces verbal selecție dosare concurs 25.02.2022

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă - CEDMOG 

Anexa la proceduri pentru ocuparea unui post vacant

                                                 PROCES-VERBAL.

                                             încheiat astăzi 25.02.2022

al selecției dosarelor de concurs la concursul de promovare pe postul vacant de cercetător științific gradul III - Platforma de Biologie Celulară, normă întreagă, pe durată nedeterminată; din poziția 2 a Statului de funcții al Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă al Universității "Ovidius" din Constanța.

      În urma aprobării concursului de promovare prin H.C.A. nr. 1274/11.11.2021 pentru ocuparea a postului vacant de cercetător științific gradul III - Platforma de Biologie Celulară, normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul CEDMOG, al Universității "Ovidius" din Constanța, a fost depus un dosar de concurs, rezultatul probei de selecție a dosarelor de concurs fiind următorul:

 

Nr. crt. NUME ȘI PRENUME CANDIDAT

ADMIS/

RESPINS

MOTIVAREA RESPINGERII DOSARULUI
1. MATEI (ȘOGORESCU) ELENA ADMIS  
2.      

 

      Candidatul poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de concurs, conform art.31 din HG nr.286/2011 modificată și completată de HG nr.1027/2014, la Registratura instituției, în intervalul orar 09.00 - 16.00.

      Candidatul admis în urma selecției dosarelor de concurs se va prezenta conform calendarului de concurs în vederea susținerii probei orale/interviu.

      


inapoi
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2023 Universitatea OVIDIUS - Constanta