Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proces verbal proba orala 02.03.2022

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN  CONSTANȚA

Centrul de Cercetare-Dezvoltare  pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă

Anexă la proceduri pentru ocuparea unui post vacant 

 

PROCES-VERBAL

încheiat astazi 02.03.2022

 

La concursul de promovare pe postul vacant de cercetator științific gradul III- Platforma de Biologie celulară, norma intreaga, pe durată nedeterminată, din pozitia 2 a Statului de functii al Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă al Universității “Ovidius” din Constanța - proba orală (interviul), desfășurată în data de 02.03.2022, ora 10.00, candidatul a obținut următorul punctaj:

Nr.

Crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ

(NOTARE)

REZULTAT

ADMIS/

RESPINS

OBSERVAȚII

  1.  

MATEI (SOGORESCU) ELENA

10 (zece)

ADMIS

--

 

Candidatul declarat admis în urma probei orale (interviu) se va prezenta la Direcția Resurse Umane și Salarizare, în vederea angajării în termen de 15 zile calendaristice, de la afișarea rezultatelor finale.

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Președinte:

 

Prof. univ.dr. TOFOLEANU DOINA ECATERINA

 

 

Membri:

 

Prof. univ. dr. EUGEN DUMITRU

 

 

Prof. univ. dr. TUȚĂ LILIANA ANA

 

 

Conf. univ.dr. SKOLKA MARIUS

 

 

CS II dr. COZARU GEORGETA CAMELIA

 

 

Secretar comisie:

 

CS III dr. BĂLȚĂTESCU GABRIELA IZABELA

 

 


inapoi
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2022 Universitatea OVIDIUS - Constanta