Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Informatii generale proiect

CEDMOG: CENTRU DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC SI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA – ID 1844 / cod SMIS-CSNR 48750

Tipul contractului - POS-CCE, Axa Prioritara II, Operatiunea 2.2.1 – 2013-1 (etapa nr. 3) “Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructure (laboratoare, centre de cercetare)”

Beneficiar - Universitatea OVIDIUS din Constanta

Director de proiect - Prof.Univ.Dr. Mariana Aschie

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice", AXA PRIORITARA 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE, Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).

Localizare: B-dul Tomis nr. 145, Cod Postal 900591, municipiul Constanta, judetul Constanta

Echipa de implementare: Director de Proiect: Prof.Dr. Mariana Aschie Manager de Proiect: S.L. Dr. Ionut Poinareanu Responsabil Tehnico-Stiintific Echipamente CD: CS II Dr. Georgeta Camelia Cozaru Responsabil Financiar: Ec. Maria Atanasie Responsabil Achizitii Publice: Ing. Laurentiu Sarbu

Parcurs proiect: elaborat 2013, propus spre finantare 2013, implementare 2014-2015

Durata proiectului: 22 luni (martie 2014 – decembrie 2015)

Contract de finantare: 627/ 11.03.2014

Valoarea eligibila nerambursabila acordata prin FEDR: 12.789.000 lei

Valoarea eligibila nerambursabila acordata din bugetul national: 2.211.000 lei

Co-finantarea eligibila a Beneficiarului: 1.872.871 lei TVA aferenta cheltuielilor eligibile: 3.906.491 lei

Valoarea totala a proiectului: 20.779.362 lei


inapoi
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2022 Universitatea OVIDIUS - Constanta