Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiecte

Proiecte de cercetare finalizate:

 • Proiect CNFIS-FDI-2019-0558 „Excelență, performanță și competitivitate în cercetarea biomedicală din Universitatea Ovidius din Constanța”, Competiția CNFIS – FDI, domeniul 6, 2019, Director de proiect: conf univ dr Irina Dumitru, valoare contract 320.000 lei, perioada de derulare 20.05 – 20.12. 2019; cercetători CEDMOG: Prof.univ.dr. Așchie Mariana, CS II dr. Cozaru Georgeta Camelia, CS II dr. Mitroi Anca, CS III dr. Chisoi Anca, CS III dr. Nicolau Anca, CS III dr. Băltățescu Gabriela, CS III dr. Petcu Lucian, CS dr. Matei elena, CS drd. Brînzan Costel, Adm.Ing. Muscan Marian
 • Proiect CNFIS-FDI-2018-0462 „Cercetare biomedicală de excelență în Universitatea Ovidius din Constanța”, Competiția CNFIS – FDI, domeniul 6, 2018, Director de proiect: conf univ dr Irina Dumitru, valoare contract 343.000 lei, perioada de derulare 15.05 – 15.12. 2018; cercetători CEDMOG: Prof.univ.dr. Așchie Mariana, CS II dr. Cozaru Georgeta Camelia, CS II dr. Mitroi Anca, CS III dr. Chisoi Anca, CS III dr. Nicolau Anca, CS III dr. Băltățescu Gabriela.
 • Proiect EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0363 cu titlul „Hepatocellular carcinoma stratification based on noninvasive markers” Coordonator Prof. Dr. Irinel Popescu IC Fundeni Bucuresti, Partener 2 – Universitatea Ovidius din Constanta, Responsabil proiect partener 2 - Prof. Dr. Mariana Așchie, valoare contract 100.000 euro, perioada de derulare 2014 - 2017 http://www.research.ro/uploads/aa-see-grants/apel/finantate/sanatate.pdf, contract nr. 4SEE/30.06.2014, program “Cercetare in Sectoare Prioritare”, finanțat de Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014, perioada desfășurare 2014-2017
 • Proiect de mobilitate pentru cercetători pentru finanțarea participării la Conferința Europeană de Genetică Umană Gothenburg (Suedia) în perioada 15 – 18 iunie, 2019 – Programului Național de Cercetare, Dezvoltare, și inovare pentru perioada 2015 – 2020, PNCDI III, Subprogramul 1.1. – Resurse umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Director de proiect CS II Dr. Cozaru Georgeta Camelia, contract de finanțare MC nr. 397/21.11.2019
 • Proiect de mobilitate pentru cercetători pentru finanțarea participării la Conferința Europeană de Genetică Umană Gothenburg (Suedia) în perioada 15 – 18 iunie, 2019 – Programului Național de Cercetare, Dezvoltare, și inovare pentru perioada 2015 – 2020, PNCDI III, Subprogramul 1.1. – Resurse umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Director de proiect CS II Mitroi Anca Florentina, contract de finanțare MC nr. 402/21.11.2019
 • Proiect de mobilitate pentru cercetători pentru finanțarea participării la Conferința Europeană de Genetică Umană Milano (Italia) în perioada 16 – 19 iunie, 2018 – Programului Național de Cercetare, Dezvoltare, și inovare pentru perioada 2015 – 2020, PNCDI III, Subprogramul 1.1. – Resurse umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Director de proiect CS II Dr. Cozaru Georgeta Camelia, contract de finanțare MC nr. 336/17.10.2018
 • Proiect de mobilitate pentru cercetători pentru finanțarea participării la Conferința Europeană de Genetică Umană Milano (Italia) în perioada 16 – 19 iunie, 2018 – Programului Național de Cercetare, Dezvoltare, și inovare pentru perioada 2015 – 2020, PNCDI III, Subprogramul 1.1. – Resurse umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Director de proiect CS II Mitroi Anca Florentina, contract de finanțare MC nr. 501/17.10.2018
 • Grant de cercetare „Studiu pilot privind genotiparea helicobacter pylori și testarea rezistenței la claritromicină și fluorochinolone în leziuni preneoplazice”, director de proiect Prof.univ.dr. Eugen Dumitru, Cerere de finanțare 4948/12.04.2017, Contract de grant nr. 3040/01.03.2017
 • Proiect pentru cercetători pentru publicare in regim open acces a articolului intitulat ,"A boy with 13.34Mb interstitial deletion of chromosome 4p15: A new case report and review of the literature" in revista Medicine (ISSN 0025-7974) cu factor de impact 1,803. 2017 – Programului Național de Cercetare, Dezvoltare, și inovare pentru perioada 2015 – 2020, PNCDI III, Subprogramul 1.1. – Resurse umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Director de proiect CS II Mitroi Anca Florentina, contract de finanțare MC nr. 392/15.12.2017
 • Proiect de mobilitate pentru cercetători pentru finanțarea participării la cursul desfasurat in perioada 18-20 octombrie 2017, in cadrul Universitatii Jagiettonian, Cracovia, Patonia, in colaborare cu Centrul Oncologic din Cracovia, cu sustinerea Spitalului Universitar Stavanger, Norvegia, Societatii NordiQC, Societatii Potoneze de Patologie si Societatii Norvegiene de Patologie – Programul Național de Cercetare, Dezvoltare, și inovare pentru perioada 2015 – 2020, PNCDI III, Subprogramul 1.1. – Resurse umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Director de proiect CS III Nicolau Antonela-Anca, contract de finanțare MC nr. 263/08.12.2017

Proiecte în curs de desfășurare:

 • Proiect complex realizat în consoții CDI „Valorificarea complexă a bioresurselor din zona Mării Negre, prin dezvoltarea și aplicarea unor biotehnologii inovatoare și emergente”, Autoritatea contractantă UEFISCDI, Director de proiect complex prof.dr. Ticuța Negreanu-Pîrjol, contract nr. 85PCCDI/2018; cercetători CEDMOG: prof.univ.dr. Așchie Mariana, CS III Chisoi Anca.
 • COST CA 16125 -”European network for transnational research in children’s and adult interstitial lung disease, (ENTeR-chILD)”, derulat în perioada 2016-2020, Coordonator Universitatea Ovidius din Constanta, Responsabil proiect Prof. Dr. Arghir Oana, cercetători CEDMOG: Prof. univ. dr. Mariana Așchie, S.l. dr. Ionuț Poinăreanu, CS II dr. Georgeta Camelia Cozaru, CS II dr. Mitroi Anca Florentina, CS III dr. Anca Chisoi, CS III dr.  Gabriela Bălțătescu, CS III dr. Antonela Anca Nicolau
 • Grant de cercetare „AR-v7 - Implicaţii clinice în evoluţia și prognosticul sub tratament al pacienţilor cu cancer de prostată avansat”, PROSTAR, Director de proiect Conf.univ.dr. Laura Mazilu;
 • Grant de cercetare „Survivin 1, TAG-72 SI HERC5- Noi biomarkeri tisulari cu valoare predictiva asupra evolutiei hepatocarcinomului (HCC)”, VINTER-5, Director de proiect Conf.univ.dr. Andra-Iulia Suceveanu
 • Grant de cercetare „Corelaţia dintre factorii prognostici şi rezistenţa la tratamentul cu avastin la pacienţii cu cancer colorectal metastatic”, AVAMET, Director de proiect S.L.dr. Adrian Suceveanu
 • Grant de cercetare „Studiul proteinelor surfactantului la feții proveniți din sarcini gemelare, decedați perinatal” , S-GEMINI, Director de proiect S.L.dr. Ariadna Petronela Fildan
 • Grant de cercetare „Cuantificarea IgG anti CMV in infectia HIV si efectul asupra raspunsului imunologic la TARV– corelatii cu expresia imunocitochimica a anticorpilor monoclonali specifici”, CIMTIVA, Director de proiect Conf.univ.dr. Stela Halichidis
 • Grant de cercetare „Rolul prognostic al p53, p73 si PD-L1 in limfoamele non-Hodgkin indolente”, LYINDO, Director de proiect S.L.dr. Irina Tica
 • Grant de cercetare „Studiul fracției de trombocite imature ca marker minim-invaziv al activității medulare și al necesității transfuziilor de trombocite la nou-născuții premature”, METROP, Director de proiect S.L.dr. Irina Franciuc
 • Grant de cercetare „Determinarea prevalenței/incidenței, clearance-ului și oncogenezei infecției cu HPV la femeile seropozitive HIV din regiunea Dobrogea – PICOPIV”, Director de proiect Conf.univ.dr. Cambrea Claudia Simona, contract de finanțare nr. 1/14.11.2018;
 • Grant de cercetare „Mapping molecular al cancerului colorectal în Dobrogea: instabilitatea microsatelitară (MLH1, MSH2, PMS2) și mutația genei BRAF – MERCUR”, Director de proiect Șef lucrări dr. Popescu Răzvan Cătălin, contract de finanțare nr. 2/14.11.2018;
 • Grant de cercetare „Biomarkeri epigenetici: microARN-uri tisulare şi circulante  în bolile inflamatorii intestinale - BIOMIR”, Director de proiect Sef lucrări dr. Alexandrescu Luana, contract de finanțare nr. 3/14.11.2018;
 • Grant de cercetare „Reacţia vitală – diferențe detectate prin metode imunohistochimice între leziunile produse ante și post mortem - REVITAL”, Director de proiect Conf.univ.dr. Popa Marius Florentin, contract de finanțare nr. 4/14.11.2018;
 • Grant de cercetare „Evaluarea Componentei Imune în Cancerului Mamar Invaziv Subtip Molecular Triplu-Negativ cu Ajutorul Microscopiei Virtuale - IMUNOCIM”, Director de proiect Conf.univ.dr. Deacu Mariana, contract de finanțare nr. 5/14.11.2018;
 • Grant de cercetare Studiul expresiei PDL-1 în melanomul malign, corelații cu factorii morfologici de prognostic - SEPMEL”, Director de proiect Sef lucrări dr. Caraban Bogdan Marian, contract de finanțare nr. 6/14.11.2018;
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2023 Universitatea OVIDIUS - Constanta