Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”
“Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”
CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ŞI GENETIC IN PATOLOGIA MALIGNA
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Direcții de cercetare

Recunoscând rolul deosebit al cercetării ştiinţifice, atât ca suport pentru descoperirea şi achiziţionarea de noi cunoştinţe, cât şi pentru perfecţionarea activităţii didactice, direcțiile noastre de cercetare vizează stimularea colaborărilor inter-/ și multidisciplinare cu cadre didactice și de cercetare din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, sau din alte centre universitare, atât din țară cât și din străinătate.

Direcții generale:

 • promovarea excelenței în cercetare;
 • realizarea unei infrastructuri care poate asigura atât studii de cercetare cât și facilități pentru parteneri, colaboratori, și alți utilizatori interesați din țară sau străinătate;
 • utilizarea tehnologiilor de înaltă performanță în vederea atingerii unei calități științifice validabile prin publicații cu valoare internațională a studiilor inițiate și promovate în CEDMOG;
 • întărirea dimensiunii cooperării internaționale;
 • formarea de profesioniști în domeniul cercetarii științifice.

Principalele direcții în cercetarea științifică:

 • Cercetare translațională, transcriptomică şi proteomică;
 • Studiul patologiei tumorale maligne umane prin metode microscopice, electronomicroscopice și genetice;
 • Identificarea și caracterizarea celulelor tumorale cu evidențierea  markerilor specifici și corelarea cu mecanismele de rezistență la tratament;
 • Cercetări cu potenţial aplicabil în domeniul terapiilor avansate în cancere pentru obţinerea de produse bazate pe tehnologii moderne de biologie moleculară și medicină personalizată;
 • Farmacodisponibilitatea extractelor naturale cu efecte antitumorale, antimicrobiene, antifungice la pacienții oncologici;
 • Studii de citotoxicitate și genotoxicitate a diferitilor agenți chimici;
 • Ecotoxicologie și implicații în patologia tumorală premalignă și malignă.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Copyright © 2014 - 2023 Universitatea OVIDIUS - Constanta